Info Senarai Universiti Awam Yang Terdapat Di MalaysiaInfo Senarai Universiti Awam Yang Terdapat Di Malaysia

Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Malaya (UM)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)0 comments :