Jadual waktu Peperiksaan STPM Penggal 1 2017Berikut merupakan arahan am yang diberikan kepada calon-calon yang bakal menduduki peperiksaaan STPM penggal 1 2017.

ARAHAN AM Peperiksaan STPM
1. Waktu peperiksaan adalah berbeza-beza mengikut kertas. Calon dikehendaki menyemak waktu peperiksaan sebenar bagi setiap kertas mengikut penggal.

2. Masa yang dibenarkan bagi sesuatu kertas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam petak bersetentangan dengan nama kertas berkenaan. MASA TAMBAHAN TIDAK DIBENARKAN.

3. Masa untuk membaca soalan adalah termasuk dalam masa yang dinyatakan bagi kertas berkenaan.

4. Calon dikehendaki membaca ARAHAN, AMARAN, dan PERINGATAN yang diberikan dalam Jadual Waktu peperiksaan ini. 


Bagi calon-calon stpm 2017 berikut merupakan Jadual waktu exam stpm penggal 1 2017 yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaaan Malaysia dan juga arahan kepada calon peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Penggal 1 Tahun 2017
0 comments :