PERMOHONAN PERUMAHAN KOS RENDAH/SEDERHANA RENDAH - Perumahan Awam Pahangrumah-kos-sederhana
*gambar hiasan


PERMOHONAN PERUMAHAN KOS RENDAH/SEDERHANA RENDAH - Perumahan Awam Pahang


Perumahan Awam Pahang menawarkan bantuan perumahan buat rakyat negeri pahang


Antara syarat-syarat pemohon

Warganegera Malaysia dan rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang;

Jumlah pendapatan seisi rumah tidak melebihi RM3,000.00 sebulan;

a)  Perumahan Kos Rendah (Kerajaan) :-
Telah berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas
Belum berkahwin tetapi berumur melebihi 35 tahun
     b)  Perumahan Kos Rendah/Kos Sederhana Rendah (Swasta)

 Pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas                                            
4.  Tidak mempunyai tanah (syarat tanah: Bangunan) atau rumah atau kedua-duanya sekali yang didaftarkan di atas nama pemohon atau suami/isteri pemohon;

5.  Tidak pernah diberikan pemilikan rumah kos rendah (Kerajaan/Swasta) atau kos sederhana rendah;

6.  Bukan seorang peserta di bawah Rancangan Pembangunan Tanah atau Rancangan Penempatan Semula yang dianjurkan oleh Kerajaan;

7.  Telah menetap dan tinggal di Negeri Pahang secara terus menerus selama tidak  kurang daripada lima (5) tahun dan;

8.  Pemohon atau suami/isteri pemohon tidak pernah dibatalkan pendaftaran permohonan  sebelum ini kerana didapati memberi keterangan palsu.

Borang permohonan KLIK SINI


0 comments :