Info Penuh Senarai Syarikat Insurans Berlesen di Malaysiasenarai-syarikat-insurans-di-malaysia

Berikut merupakan senarai syarikat insurans yang berlesen dengan pihak BNM iaitu Bank Negara Malaysia untuk menjalankan perniagaan di Negara Malaysia.

Memiliki insurans untuk diri sendiri, keluarga, perniagaan dan harta benda dilihat pada masa kini adalah merupakan sebagai satu keperluan dan bukan lagi hanya apabila perlu sahaja. Bagi yang ingin mula mengambil insurans yang ditawarkan di pasaran, kefahaman serta maklumat yang tepat dilihat amat perlu sebelum mula mengambil polisi yang ditawarkan di pasaran.

Syarikat yang menjalankan perniagaan insurans di malaysia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis ianya perlulah berlesen dengan Bank Negara Malaysia. Berikut merupakan link untuk maklumat terkini senarai syarikat insurans di Malaysia 2016

Senarai Syarikat Insuran Mengikut Jenis

1. Senarai Syarikat Insurans Hayat di Malaysia (Life Business Only)
2. Senarai Syarikat Insurans Am di Malaysia (General Business Only)
3. Senarai Syarikat Insurans Hayat dan Am (Life and General Business)
4. Senarai Syarikat Insurans Semula Am (General Reinsurance Business)
5. Senarai Syarikat Insurans Semula Hayat (Life Reinsurance Business)
6. Senarai Syarikat Insurans Semula Hayat dan Am (Life and General Reinsurance Business)

Bagi yang belum memahami konsep insurance ianya adalah merupakan satu konsep untuk membantu mengurangkan beban kewangan pemegang polisi apabila terjadinya musibah di luar jangkaan seperti kemalangan, kematian, kerosakan atau kehilangan.

Insurans adalah merupakan antara kaedah terbaik pengurusan risiko kewangan bagi para pemegang polisi dalam menghadapi musibah.


1. Senarai Syarikat Insurans Hayat di Malaysia (Life Business Only)

Tokio Marine Life Insurance Malaysia Bhd
Sun Life Malaysia Assurance Berhad
MCIS Insurance Berhad
Manulife Insurance Berhad
Hong Leong Assurance Berhad
Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad
Gibraltar BSN Life Berhad
AXA Affin Life Insurance Berhad
AmMetLife Insurance Berhad
Allianz Life Insurance Malaysia Berhad

2. Senarai Syarikat Insurans Am di Malaysia (General Business Only)

Tune Insurance Malaysia Berhad
Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad
RHB Insurance Berhad
QBE Insurance (Malaysia) Berhad
Progressive Insurance Berhad
Pacific Insurance Berhad, The
Pacific & Orient Insurance Co. Berhad
Overseas Assurance Corporation (Malaysia) Berhad
MSIG Insurance (Malaysia) Bhd
MPI Generali Insurans Berhad
Lonpac Insurance Berhad
Liberty Insurance Berhad
Danajamin Nasional Berhad
Chubb Insurance Malaysia Berhad
Berjaya Sompo Insurance Berhad
AXA Affin General Insurance Berhad
AmGeneral Insurance Berhad
Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad
AIG Malaysia Insurance Berhad

3. Senarai Syarikat Insurans Hayat dan Am (Life and General Business)

Zurich Insurance Malaysia Berhad
Prudential Assurance Malaysia Berhad
Etiqa Insurance Berhad
AIA Bhd

4. Senarai Syarikat Insurans Semula Am (General Reinsurance Business)

The TOA Reinsurance Company, Limited
Swiss Reinsurance Company Ltd.
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft, Malaysian Branch
Malaysian Reinsurance Berhad
Asia Capital Reinsurance Malaysia Sdn. Bhd

5. Senarai Syarikat Insurans Semula Hayat (Life Reinsurance Business)

Malaysian Life Reinsurance Group Berhad

6. Senarai Syarikat Insurans Semula Hayat dan Am (Life and General Reinsurance Business)

Hannover Rueck SE Malaysian Branch0 comments :